มาตรการจังหวัดกระบี่

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ต้อง มีเอกสารหรือหลักฐานได้รับวัคซีน Covid-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ครบตามจำนวนมาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง

หรือ มีเอกสารยืนยันผลการตรวจไม่พบเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid antigen Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง สำหรับกรณีเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี ไม่ต้องมีผลการตรวจหาเชื้อ

สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อและรักษาหายแล้ว ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเคยติดเชื้อและหลักฐานได้รับ วัคซีน 1 เข็มภายในเวลา 3 เดือน หลังการติดเชื้อโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง

ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับ 2/2564 สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

เว็บลิงค์จังหวัดกระบี่ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 2/2564

ลิงค์เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่