มาตรการของจังหวัดพังงา

การเดินทางเข้าจังหวัด การได้รับวัคซีน การคัดกรองตรวจเชื้อก่อนเดินทางเข้าจังหวัด การเข้าพื้นที่การกักตัว ก่อนเข้าจังหวัดพังงา