มาตการจังหวัดยะลา

ก่อนหน้านี้จังหวัดยะลา มีการระบาดของโรคโควิด-19 ของข้างสูง แต่ด้วยความมุ่นมันของรัฐที่เข้าไปทำความเข้าใจและแก้ปัญหาในเชิงรุก ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงอย่างมาก และพร้อมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลา ด้วยระบบการคัดกรองก่อนเข้าจังหวัดคือ

  1. นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดยะลาต้องได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม
  2. มีการตรวจ ATK มาไม่เกิน 72 ชั่วโมง
  3. ถ้ายังไม่ตรวจ ATK จังหวัดจะบริการตรวจให้ และหากพบผลเป็นบวกจะ ให้ยาฟาวิพิราเวียให้ทันที และขอให้เดินทางกลับ พร้อมกับแจ้งจังหวัดต้นทางให้รับทราบ เพื่อติดตามผล
  4. หากมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ จะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน และ ใบรับรองผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมงมาแสดงด้วย

www.yala.go.th/covid