มาตรการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

        คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรับมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในพื้นที่ควบคุม โซนสีส้ม ให้สอดคล้องกับคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หรือ ศบค.โดยได้มีการออกประกาศคำสั่งจังหวัด ให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือมาตรฐาน SHA PLUS ของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เฉพาะ ตำบลหัวหิน และ ตำบลหนองแก สามารถให้ลูกค้าบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. จากเดิมที่อนุญาตให้ดื่มได้ถึงเวลา 22.00 น.และห้ามการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านหลังเวลา 21.00 น.ถึง 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่วนการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านสามารถทำได้ตามเวลาเปิดให้บริการปกติ พื้นที่อื่นที่อยู่นอกพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวยังคงไม่อนุญาตให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

ส่วนกรณีของสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในทุกอำเภอยังคงให้งดการเปิดบริการ แต่ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอเปิดดำเนินการในรูปแบบร้านอาหารได้ภายในวันที่ 15 ม.ค.65 โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ จากนั้นจะมีทีมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ก่อนเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาอนุญาตเปิดกิจการ และจะมีการจัดระบบการกำกับติดตามอย่างเคร่งครัด